De Landelijke cliëntenraad oneens met de praktijkroute

Beschut werken moet lonen, oneens met Praktijkroute

Wie beschut wil werken, wordt nu regelmatig afgescheept met dagbesteding. Dát kan niet, zegt de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Daarnaast moet het mogelijk zijn dat mensen zichzelf bij UWV aanmelden voor een indicatie Beschut Werken. De LCR dringt er bij de Tweede Kamer op aan om akkoord te gaan met het voorstel om Beschut werk te regelen door een verplichting aan gemeenten op te leggen. De LCR blijft invoering van de Praktijkroute een foute keuze vinden. Donderdag 27 oktober vindt in de Tweede Kamer een overleg plaats over de Participatiewet.

Verbeteringen

De LCR draagt een aantal verbeteringen aan bij het voorstel Beschut werken zodat werken altijd loont en mensen hun arbeidsongeschiktheidsuitkering niet verliezen door werk. Verder bekritiseert de LCR de invoering van de praktijkroute omdat nu mensen met geen of kleine beperkingen wel via gemeenten maar niet via UWV in het Register kunnen komen. Dat is in strijd met het voorkeursbeleid om mensen met aanzienlijke beperkingen in aanmerking te laten komen voor de banenafspraak.  Bovendien lost de Praktijkroute veel problemen niet op die nu blijven liggen, zoals het vinden van mensen uit het Register die ook kunnen werken.

 

Overheid moet goede voorbeeld geven

Tenslotte blijkt dat de banenafspraak bij de overheid vooral leunt op detacheringen. Dit is niet de inclusie in de arbeidsmarkt waar het VN-verdrag inzake mensen met een handicap op doelt. De overheid moet het goede voorbeeld geven en niet de verantwoordelijkheid afschuiven.

 
Lees hier de brief van de LCR aan de Tweede Kamer over AO Participatiewet op 27 oktober 2016

Bron: Landelijke Cliënteraad