In juni 2019 is een akkoord bereikt over de Cao Sociale werkvooziening  2019. Dit akkoord is in september bekrachtigd door Cao-partijen. De afspraken over de loonsverhoging uit de Cao staan hieronder op een rij. Per 1 juli 2019 is het wettelijk minimumloon (WML) verhoogd met 1,23%. Uit het Cao-akkoord volgt dat de lonen ook voor iedereen met 1,23% worden verhoogd. Een direct gevolg van het akkoord is dat medewerkers die meer dan het wettelijk minimumloon verdienen per oktober, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2019, een salarisverhoging ontvangen van 1,23 procent. 

Verdien je het minimumloon?

Dan heb je vanaf juli 2019 recht op de wettelijke verhoging van het WML. Deze loonsverhoging wordt al toegepast.

Verdien je meer dan het wettelijk minimumloon?

Dan ontvang je met de salarisuitbetaling in oktober, met terugwerkende kracht vanaf juli 2019, een salarisverhoging van 1,23%.

Aanpassing bedragen uit de cao

Met de aanpassing van lonen worden ook het bedrag van de eigen bijdrage collectief vervoer en het bedrag van 2010 verhoogd met 1,23%.

Salaristabel SW per 1 juli 2019

Zie de bijgevoegde tabel. 

Bron: caosw.nl