Cliënten werken in Walcherse gemeenten straks op basis van detachering

In 2019 is er gesproken om cliënten van Orionis op een andere manier in te zetten binnen de Walcherse gemeenten. Niet langer op contractbasis maar op basis van detachering en een dienstverleningsovereenkomst. Hierbij wordt de aansturing door de gemeente gedaan.

Afspraken Veere

Door de corona-crisis is de besluitvorming over deze wijziging niet op tijd rond gekomen voor het nieuwe seizoen. In maart is met -in ieder geval- gemeente Veere mondeling afgesproken dat daarom in 2020 nog wordt gewerkt op basis van contractafspraken.

Om welke werksoorten gaat het?

Orionis zal volgens afspraak de volgende taken in gemeente Veere uitvoeren: 

  • het onderhoud van de plantsoenen in de diverse kernen
  • het opruimen van zwerfvuil met het wijkteam
  • het legen van afvalbakken op de zeewering van Westkapelle
  • het schoonmaken van informatieborden
  • het schoonmaken van de inwerpzuilen van ondergrondse containers
  • het onderhouden van parkeerplaatsen
  • het uitvoeren van maaiwerkzaamheden

Werkbezoek wethouders Chris Maas en Adri Roelse aan Orionis

Uit de nieuwsbrief van gemeente Veere:
Orionis is overal! En het is jammer dat we dat niet altijd beseffen. Want als we gaan tanken: de Orionis-medewerkers hebben de prijsborden gemaakt. Als we een wandeling door natuurgebied De Manteling maken: de bewegwijzering is door Orionis-medewerkers gemaakt. Als we ons kerstpakket uitpakken dan is de kans groot dat het, u raadt het al, door Orionis-medewerkers van het werkleerbedrijf is ingepakt. In het werkleerbedrijf worden inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt voorbereid op die arbeidsmarkt en wordt een beschermde werkplek geboden aan Walcherse inwoners die dat nodig hebben.
Iedereen doet mee

 

Dat Orionis deel uitmaakt van ons dagelijks leven wisten de wethouders Chris Maas en Adri Roelse al. Maar tijdens het werkbezoek aan het werkleerbedrijf, dat ze afgelopen woensdag aflegden, werden ze zich daar nog eens extra bewust van. Daarnaast viel bij het werkbezoek nog een aantal zaken op. Bijvoorbeeld de zorgvuldigheid waarmee Orionis is omgegaan met het coronavirus. En ook dat de betrokken- en gedrevenheid van de medewerkers van het werkleerbedrijf en de collega’s die hen begeleiden enorm groot is. Er wordt keihard gewerkt. Het credo ‘Iedereen doet mee!’ wordt hier in de praktijk gebracht.
Coronavirus legde Oronis tijdelijk stil

 

Dat het werkleerbedrijf tijdelijk moest sluiten vanwege het coronavirus, sloeg dan ook in als een bom. Het kon echter niet anders: de gezondheid en veiligheid van de medewerkers stonden en staan voorop. Maar na de sluiting heeft het management van Orionis zo snel mogelijk een plan gemaakt om het werkleerbedrijf opnieuw te kunnen opstarten. Allereerst om ervoor te zorgen dat de medewerkers van het werkleerbedrijf weer aan de slag konden. Dat wilden ze zo graag. Omdat ze op die manier hun huis weer uit konden en hun sociale leven weer konden oppakken. Want voor veel van de medewerkers speelt een groot deel van dat leven zich af op de werkvloer.
Werkcontacten belangrijk voor de medewerkers

 

Werk gaat immers om meer dan alleen geld verdienen. Het zorgt ervoor dat mensen een agenda hebben, dat je eigenwaarde groeit en je een bijdrage levert aan de samenleving. Het weer opstarten van het werkleerbedrijf was dan ook een win-win-win-situatie: de medewerkers konden de draad weer oppakken, Orionis kon zijn opdrachtgevers weer bedienen en u, u bent weer verzekerd van goede bewegwijzering in onze mooie Walcherse natuur.

oronis foto nieuwsbrief veere bezoek orionis

 Foto: gemeente Veere

Tozo 3: veranderingen per 1 oktober

Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021.

Tozo 3 aanvragen

Tot 1 oktober 2020 kunt u Tozo 2 aanvragen. Na 1 oktober kunt u Tozo 3 aanvragen bij uw woongemeente. Als u al een Tozo 2-uitkering ontvangt, kunt u een verkort aanvraagformulier indienen zodra uw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. Uw Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. U dient bij uw aanvraag aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is. Ook verklaart u dat uw totaal aan beschikbare geldmiddelen lager is dan de toegestane grens van € 46.520. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie.

Uitkering tot 1 juli 2021

De uitkering levensonderhoud kan als u aan de voorwaarden voldoet worden toegekend over de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een uitkering wilt aanvragen.

De Tozo wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. Het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.  

Gewijzigde voorwaarden Tozo 3