Wordt toegang tot de rechter voor kwetsbare burger beperkt?

Wat wil minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming met zijn ingrijpende wijziging van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand bereiken? De bewindsman vindt dat er te veel zaken voor de rechter komen. Dat is niet alleen duur, maar volgens hem ook niet altijd in het voordeel van de burger. Dus werkt hij aan snellere en laagdrempelige oplossingen, buiten de rechter om, zoals rechtsbemiddeling of het aanbieden van een passend ‘rechtshulppakket’.

De Vereniging Sociale Advocatuur ­Nederland (VSAN) is mordicus tegen en spreekt van ‘een onzalig plan dat berust op drijfzand en elke onderbouwing mist’. Volgens VSAN-voorzitter Reinier Feiner heeft die hele stelselwijziging van Dekker maar één doelstelling: de gang naar de rechter voor kwetsbare mensen zonder geld moeilijker maken.

VSAN-voorzitter Feiner vergelijkt de stelselwijziging die Dekker wil doorvoeren bij de gefinancierde rechtsbijstand met de decentralisatie van de jeugdzorg. ‘Door de Jeugdwet kreeg je jeugdhulppakketten. Daarvan zijn alleen de zorgcowboys beter geworden. De hoeveelheid zorg zelf is minder, de kwaliteit is minder, de wachtlijsten zijn langer’, ­aldus Feiner. ‘Laten we die fout niet ­opnieuw maken met de gefinancierde rechtsbijstand. De minister zet in op rechtshulppakketten, waarmee al 25 pilots lopen. Zijn inzet is: minder, minder, minder rechtsbescherming. Onafhankelijke rechtspraak is een groot goed. Soms is het gewoon nodig dat een rechter de knoop doorhakt.’

https://www.vsanadvocaten.nl/nieuwsberichten-consumenten-en-rechtzoekenden.asp@nb=10183&cat=6002.html

Bron: Peter de Graaf/Volkskrant/Topics

Uitspraak CRvB maakt werken in de bijstand (iets) lonender

Een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zorgt ervoor dat werken in de bijstand in sommige gevallen lonender wordt.

De Centrale Raad van Beroep heeft in een uitspraak van 24 augustus bepaald dat bij een uitkeringsgerechtigde die bijstand ontvangt, en die daarnaast inkomsten heeft, eerst moet worden gekeken hoe hoog dat inkomen wordt na aftrek van een genoten inkomensvrijlating. Als het resultaat van die berekening lager uitvalt dan de toepasselijke bijstandsnorm, blijft een recht op, aanvullende, bijstand bestaan.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) benadrukt vooral de nadelige effecten van de uitspraak.
Maar  zo stelt André Moerman van LOSR / Sociaal Werk Nederland: 'De VNG had ook kunnen zeggen: hierdoor wordt werken in de bijstand lonender en kunnen we mensen langer ondersteunen.'

De Sociale Cliëntenraad Walcheren heeft bij Orionis aandacht gevraagd voor de uitspraak van de CRvB en de gevolgen.

Bron: Binnenlands Bestuur / VNG / Rechtspraak.nl

 

Aanvragen Tijdelijke regeling Bbz mogelijk

De Tozo-regeling (inkomensondersteuning levensonderhoud voor ondernemers in het corona steunpakket van de overheid) is vanaf 1 oktober 2021 gestopt. Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u nog financiële steun nodig? Dan komt u misschien in aanmerking voor een Bbz-uitkering. Om het makkelijker te maken een aanvraag in te dienen, zijn de regels van de Bbz tijdelijk aangepast voor de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021.

U kunt op de website van Orionis Walcheren online een aanvraag indienen voor de tijdelijke regeling Bbz. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een DigiD? Hiervoor kunt u terecht bij de Sociale Cliëntenraad Walcheren.