Arbeidsparticipatie van mensen met een beperking in Nederland

De groep mensen met een kleine arbeidsbeperking die geen uitkering hebben, vallen letterlijk tussen wal en schip. Zij krijgen geen steun om aan het werk te gaan. Dat, zo vindt de LCR, moet veranderen. De LCR kaart verschillende knelpunten aan in een brief aan de Tweede Kamer voor het Algemeen Overleg Arbeidsongeschiktheid. Een van de schrikbarende conclusies is dat de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking in Nederland één van de laagste in Europa is.  Lees meer...

Bron: LCR

Wachtlijsten voor beschut werk op Walcheren

De kansen op een beschutte werkplek op Walcheren voor mensen die geen gewone baan aan kunnen, nemen af. Bij Orionis Walcheren staan al mensen op een wachtlijst en de groep mensen die beschut werk zoekt, wordt ook nog eens groter. De toegang tot de sociale werkvoorziening is met het ingaan van de Participatiewet gestopt. Ook is het voor jonge gehandicapten lastiger geworden een Wajong-uitkering te krijgen. De regelingen zijn er dus niet meer, maar de doelgroep bestaat nog wel.

De Wet sociale werkvoorziening (WSW) werd samen met de Wet werk en bijstand (Wwb) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) vervangen door één wet: De Participatiewet. 

Advies beschut werk SCW 2017

Nibud: Meer dan helft van budget op aan vaste lasten

Het Nibud ziet dat huishoudens in 2019 meer dan de helft van hun inkomen kwijt zijn aan de vaste lasten. Een huishouden met een modaal inkomen en een gemiddelde huur is net iets meer dan 55 procent van het netto inkomen aan de vaste lasten kwijt. En iemand op bijstandsniveau net iets meer dan 50 procent.
Dit blijkt uit cijfers die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) op een rij heeft gezet voor het Nibud Budgethandboek 2019. Een jaarlijks terugkerend naslagwerk over de gemiddelde inkomsten en uitgaven van particuliere huishoudens.
Idealiter zou een huishouden niet meer dan helft van zijn inkomen kwijt moeten zijn aan de vaste lasten. Tien jaar geleden lag het percentage gemiddeld 5 procent lager dan nu. Hoe meer mensen kwijt zijn aan de vaste lasten hoe planmatiger ze met hun geld moeten omgaan en hoe minder er overblijft voor voeding en andere noodzakelijke uitgaven.