NOW-regeling klaar, loketten bijna open

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn vandaag bekend gemaakt. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. Lees meer...

Corona eenvoudig uitgelegd door Steffie

Op deze website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.

De website is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid. Met de website wil de bekende webhulp Steffie voorzien in de groeiende vraag naar betrouwbare en begrijpelijke informatie voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden.

Steffie beantwoordt vragen als: Welke symptomen kan je verwachten als je het virus krijgt? Hoe zorg je ervoor dat je zelf en anderen niet ziek worden? Ook komen onderwerpen als het wassen van je handen op een juiste manier en het maken van een dagindeling aan bod.

Één loket voor alle Walcherse ondernemers

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de Coronacrisis. Er zijn acht verschillende noodmaatregelen waar zij, op de korte en langere termijn, gebruik van kunnen maken.

Om Walcherse ondernemers in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk te ondersteunen, slaan de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen en Orionis Walcheren de handen in een en openen vanaf vrijdag 27 maart een ondernemersloket.

Alle Walcherse ondernemers, met of zonder personeel, kunnen hier terecht met hun vragen en voor advies over de verschillende noodmaatregelen die voor hen getroffen zijn. Bijvoorbeeld voor:

-Informatie over de hoofdlijnen van de verschillende maatregelen, zoals:

 

o Uitstel van betaling van belastingen

o Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud

o Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

 

-hoe en bij welke instantie deze regelingen kunnen worden aangevraagd

-waar nodig zorgen voor goede doorverwijzingen naar andere instanties

-vragen rondom het opschalen van personeel voor ondernemers die nu extra medewerkers nodig hebben

 

Het loket wordt bemenst door medewerkers van de vier organisaties en is alleen telefonisch bereikbaar. Van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren (08:30 uur –17:00 uur) op telefoonnummer 0118-433990.