Op Walcheren is het giftenbeleid in de Participatiewet aangepast.

Krijgt u wat boodschappen of geld als extraatje of om u te helpen? Dit is een gift. U hoeft dit pas door te geven aan Orionis als de gift meer is dan
€ 1200 per kalenderjaar.

Giften van bijvoorbeeld de Voedselbank, stichting Riki en Leger des Heils tellen niet mee en hoeft u niet aan ons door te geven.

De regels over giften en bijstandsverlening staan in beleidsregels. Deze beleidsregels zijn gepubliceerd en te lezen op de website overheid.nl

Heeft u vragen over het giftenbeleid? Neem dan contact met de SCW.