Welkom bij de Sociale Cliëntenraad Walcheren

De Sociale Cliëntenraad Walcheren komt op voor de belangen van cliënten* van Orionis Walcheren en alle minima op Walcheren.

De SCW biedt hulp, informatie en advies aan de hele doelgroep. Bijvoorbeeld over re-integratie, schuldhulp, armoede, bijzondere bijstand, kwijtschelding, Orionis, uitkering. Verder: praktische hulp  bij het aanvragen van een minimaregeling of uitkering, formulieren helpen invullen, brieven van instanties, bezwaar en klacht. Maar ook: meedenken over een situatie waarin u zich bevindt. Zo nodig kan er Russisch of Arabisch vertaald/getolkt worden. Vraag hier dan vooraf even naar.

Ons steunpunt is gevestigd in Vlissingen; Mercuriusweg 19 4382 NC.

  • Elke woensdag (inloop)spreekuur in ons kantoor in Vlissingen van 13.00 - 15.00 uur (uitloop tot 16.00 uur).
  • Elke dinsdag (inloop)spreekuur in het Infoplaza van de ZB in Middelburg van 12.00 - 14.00 uur (uitloop tot 15.00 uur).
  • De SCW is verder via e-mail en telefoon bereikbaar.
  • Tel: 0118 614299 (Buiten spreekuurtijd belt u het beste naar: 06 33 612 469)
  • Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Whatsapp: 0633612469

U kunt met al uw vragen of klachten over Orionis Walcheren bij ons terecht. De SCW is onafhankelijk. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Leden van de SCW zijn ervaringsdeskundig en werken op vrijwillige basis. De SCW is er voor u !

*Met cliënten wordt hier bedoeld: Inwoners van Walcheren met een uitkering of voorziening vanuit de Participatiewet, de Ioaw, de Ioaz, of de Bbz, Anw, Nuggers en andere inwoners van Walcheren die in aanmerking komen voor een voorziening vanuit het armoedebeleid van de Walcherse gemeenten. (Dus; cliënten van Orionis én alle minima op Walcheren.)

De SCW heeft momenteel 6 leden, 4 kandidaatleden en 1 werkgroep.

Taken, bevoegdheden en positie SCW

De SCW biedt hulp, informatie en advies aan cliënten en komt op voor hun belangen. De SCW overlegt met en adviseert gevraagd en ongevraagd aan:

  • Orionis Walcheren over Werk & Inkomen, Participatiewet en de dienstverlening.
  • Colleges en de gemeenteraden van Middelburg, Veere en Vlissingen over het onderliggende sociale beleid en het armoedebeleid.
  • De SCW wordt betrokken bij voorbereiding, afstemming, totstandkoming en evaluatie van zaken   waarmee   cliënten   rechtstreeks   worden   geconfronteerd   en bij beleidsbeslissingen   en beleidswijzigingen   die   van   invloed   zijn   op   de dienstverlening aan en de positie van de cliënt. De SCW wordt de gelegenheid geboden hierover gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen.

In het overleg met Orionis en gemeenten vertegenwoordigt de SCW alle cliënten van Orionis. De Sociale Cliëntenraad Walcheren is een onafhankelijke commissie en neemt ten opzichte van de betrokken gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen en Orionis Walcheren een onafhankelijke positie in.

DISCLAIMER & VERANTWOORDING

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Afbeeldingen (behalve foto's en het SCW logo) op deze website zijn afkomstig van vecteezy.com