Op 27 september is er geen spreekuur op de woensdagmiddag ivm overleg.

Daarna zijn onze spreekuren weer volgens schema. Heeft u een vraag bel, app of mail gerust!

Inkomsten kinderen tot en met 20 jaar

Als uw inwonende kind inkomsten heeft door bijvoorbeeld vakantiewerk, weekendwerk of een bijbaantje is dat in veel gevallen niet van invloed op de bijstandsuitkering van de ouders, maar dat kan in sommige gevallen wel. Onder meer de inkomstenvrijlating en het recht op kinderbijslag is hiervoor van belang. 

Uw kind is jonger dan 16 jaar

Voor kinderen jonger dan 16 jaar geldt dat zij in principe onbeperkt mogen bijverdienen zonder dat u uw recht op kinderbijslag verliest. Dit betekent dat de inkomsten van uw kind(eren) jonger dan 16 jaar geen invloed hebben op uw bijstandsuitkering. Voor bijzondere bijstand kunnen andere regels gelden. De gemeente mag hierover zelf regels opstellen.

Uw kind is 16 of ouder 

In de Participatiewet worden de inkomsten van minderjarige kinderen vrijgelaten. Dit heeft tot gevolg dat de inkomsten van het ten laste komend kind in beginsel niet worden gekort op bijstandsuitkering van de ouders. Op dit kind is bovendien de kostendelersnorm niet van toepassing. 

Inkomsten anders dan uit arbeid (bijvoorbeeld rente) en vermogen van ten laste komende kinderen tellen altijd mee bij de vaststelling van de middelen van de ouders (tenzij er daarvoor een andere specifieke vrijlating geldt).

Uw kind zit in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 20 jaar

Ook dan zijn de inkomsten niet van invloed.

Beter het zekere voor het onzekere nemen

Volgens onze informatie hoeven inkomsten van kinderen jonger dan 16 jaar niet gemeld te worden. (Jonger dan 18 jaar waarschijnlijk ook niet.) Inkomsten vanaf 18 jaar wel. Ga voor de zekerheid bij Orionis Walcheren na of de inkomsten van uw kind wel/niet gemeld moeten worden ! Inkomsten en vermogen van uw kinderen kunnen wel van invloed zijn bij beoordelen recht op bijzondere bijstand.

 

Vanaf 21 jaar geldt de kostendelersnorm

- klik hier voor meer informatie

Let op:

Inkomsten van kinderen kunnen (ook) van invloed zijn op andere zaken zoals de huurtoeslag. Voor thuiswonende kinderen tot 23 jaar telt voor de berekening van huurtoeslag alleen het bruto inkomen boven € €4.885 mee (in 2019)

 

DISCLAIMER & VERANTWOORDING

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Afbeeldingen (behalve foto's en het SCW logo) op deze website zijn afkomstig van vecteezy.com