Toegankelijkheid gesubsidieerde rechtsbijstand onder druk

Eigen bijdrage. Poortwachters die beslissen of iemand al dan niet naar een advocaat mag. Een vermogenstoets waar het eigen huis deel van uitmaakt. En verlaging van het vergoedingenplafond voor advocaten. Het zijn allemaal voorstellen om te bezuinigen op de gesubsidieerde rechtsbijstand. Het risico bestaat dat de rechtspositie van minder draagkrachtige burgers ernstig wordt ondermijnd. De LCR roept de Tweede Kamer met klem op om morgen tijdens het Algemeen Overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand niet akkoord te gaan met de voorstellen van het kabinet.

Een eigen bijdrage vragen voor de eerstelijns rechtsbijstand blokkeert de toegang tot de rechtsgang voor een grote groep mensen die niet draagkrachtig zijn. De bijzondere bijstand voor eigen bijdragen dreigt ook nog eens te worden afgeschaft. Dat betekent dat mensen met een laag inkomen of in een schuldensituatie nooit in staat zullen zijn om hun recht te halen.

De Landelijke Clientenraad: 'Een overheid die de rechtspositie van de burger ernstig heeft ondermijnd bij de invoering van de drie decentralisaties kan dus juist door de personen die afhankelijk zijn van de overheid niet worden gedaagd. Dat zet hen klem: als ze de zorg of voorzieningen niet krijgen die ze nodig hebben, kunnen ze die niet afdwingen.’

• brief van de LCR aan de Tweede Kamer voor het AO gesubsidieerde rechtsbijstand

bijlage bij brief artikel over rechtspositie burger in 3-D uit Sociaal Bestek