Kans op financiële problemen gezinnen met lage en midden-inkomens blijft groot

De aangekondigde koopkrachtverbetering is goed nieuws voor mensen met lage inkomens. Ondanks die extra inkomsten blijft het voor aanzienlijke groepen – ook in 2017 – ontzettend moeilijk om rond te komen. De kans dat gezinnen met lage en midden-inkomens in financiële problemen komen blijft hierdoor onverminderd groot. Wanneer zij daar niet op eigen kracht uitkomen, is hulp van hun gemeente noodzakelijk. Niet alleen schuldhulp, maar vaak ook maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Divosa voorziet daarom dat de druk op het sociaal domein niet afneemt. Het gezamenlijke doel van Rijk en gemeenten om iedereen actief te laten meedoen in de samenleving, komt zo niet dichterbij.

Bron: Divosa

Lees meer