Op 27 september is er geen spreekuur op de woensdagmiddag ivm overleg.

Daarna zijn onze spreekuren weer volgens schema. Heeft u een vraag bel, app of mail gerust!

Nieuwe Leidraad kwijtschelding Sabewa Zeeland

Sabewa Zeeland heeft een nieuwe "Leidraad kwijtschelding Sabewa Zeeland". In deze Leidraad kwijtschelding zijn beleidsregels over de uitvoering van de wettelijke kwijtscheldingsnormen opgenomen. Kortgezegd: welke (nieuwe) regels gelden er rondom de kwijtscheldingsprocedure. U kunt de Leidraad ook hier downloaden.

DISCLAIMER & VERANTWOORDING

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Afbeeldingen (behalve foto's en het SCW logo) op deze website zijn afkomstig van vecteezy.com