VU: Decentralisaties belemmeren zorg voor kwetsbare mensen

De zorg voor mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische problemen wordt belemmerd door de decentralisaties. Er is meer bureaucratie en minder aandacht voor de mensen die de zorg nodig hebben en voor de professional die de zorg verleent. Dat komt vooral doordat er teveel aandacht gaat naar verantwoording en afrekenen. Dat concludeert het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam in twee recente onderzoeken. De cliënt zit nu in een markt zonder vrijheid en in een bureaucratie zonder zekerheid, concluderen de hoogleraren uit de gesprekken.

In het politieke debat over decentralisatie lopen probleemanalyse en doelstellingen door elkaar heen; ze zijn niet geconcretiseerd en veelal impliciet. Onduidelijk blijft voor welk probleem de decentralisaties een oplossing zijn. De decentralisaties lijken meer politiek gestuurd waarbij iedereen het er wel over eens is, dat het kostenbesparend moet werken. De ‘stip aan de horizon’ is een omslag van claim- en aanbodgericht werken, naar resultaat- en vraaggerichtwerken, met als uitkomst betere zorg, tevreden burgers en minder kosten. Wat de abstracte omslag in de praktijk betekent? Wie de omslag moeten maken, op wat voor manier en op welk moment, zijn echter vragen die op verschillende wijzen kunnen en worden beantwoord.

Bron: feweb.vu.nl