Normen CZG Veere en Middelburg naar 130% vanaf 1 juli

De gemeente Middelburg en Veere hebben per 1 juli 2017 de inkomensgrens voor deelname aan deze collectieve gemeentelijke zorgverzekering verruimd van 110% van de geldende bijstandsnorm tot 130% van de geldende bijstandsnorm. Hierdoor kunnen meer mensen met een laag inkomen aan de CZG meedoen. De inkomensgrens voor inwoners in de gemeente Vlissingen is niet aangepast; deze blijft 110% van de geldende bijstandsnorm.
 
Wie kunnen deelnemen aan de CZG?

  • U woont op Walcheren;
  • U bent verzekerd bij CZ. Bent u nog niet verzekerd bij CZ, kan kunt u per 1 januari van het nieuwe jaar  overstappen. Dit moet u dan wel vóór 1 januari doen;
  • Uw netto (gezins)inkomen per maand is lager dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. (Voor inwoners van de gemeente Vlissingen geldt: 110% van de geldende bijstandsnorm);
  • U betaalt uw maandelijkse premie door middel van een automatische incasso. En u bent bereid hiervoor een machtiging af te geven aan CZ. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, brengen we de premie in mindering op uw uitkering;
  • Uw vermogen (uw bezittingen min uw schulden) is lager dan € 5.940 als u alleenstaande bent of lager dan € 11.880 als u een alleenstaande ouder bent of een gezin vormt. Bij een eigen woning geldt een maximale vrijlating van € 50.100.

Inwoners van Middelburg en Veere die op dit moment verzekerd zijn bij de CZ en willen overstappen naar de CZG kunnen zich hier vanaf 1 juli 2017 jl. voor aanmelden. Als u op dit moment een andere zorgverzekering heeft, dan kunt u vanaf 1 januari 2018 overstappen.

U kunt zich voor deze verzekering aanmelden via www.gezondverzekerd.nl

Heeft u hierbij hulp nodig neem dan contact met ons op.