×

Attentie

Gebrek aan toegang tot rechten - file 'http:/www.wijzeringeldzaken.nl/.uc/if9/8e5e580102a3f60300934ebc026d9f790b002a9ae50701c4e001e70280.png'

Rondkomen, complexe financiële producten en het houden van overzicht worden als  lastiger ervaren dan 10 jaar geleden.

Geldzaken regelen blijkt nog steeds niet voor iedereen even eenvoudig. De afgelopen 10 jaar is het voor 41% van de Nederlanders makkelijker geworden. Vrouwen vinden vaker dan mannen dat het regelen van geldzaken moeilijker is geworden doordat ze (bijna) geen papieren bankafschriften of rekeningen meer ontvangen (25% versus 12%). 65-plussers geven vaker dan jongere doelgroepen aan dat het moeilijker is geworden om geldzaken te regelen doordat ze niet zo handig zijn met apps en internetbankieren. Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken in het kader van het 10-jarig jubileum van het platform vandaag. 

Hulp vragen bij het regelen van geldzaken

Mannen vinden vaker dan vrouwen dat het regelen van geldzaken de afgelopen tien jaar makkelijker is geworden, doordat zij nu meer kennis hebben (42% versus 31%).  Mannen (20%) vragen minder vaak hulp aan hun partner dan vrouwen (35%) bij het regelen van geldzaken. Hoog opgeleiden vragen vaker hulp aan een financieel adviseur (28% versus 16%) en aan een kennis/collega (11% versus 5%) dan laag opgeleiden. Laag opgeleiden vragen vaker geen hulp aan anderen dan middelbaar of hoogopgeleiden (18% versus 11% en 7%).  Laag opgeleiden vinden vaker dan hoog opgeleiden dat het regelen van geldzaken moeilijker is geworden doordat het moeilijker is geworden om rond te komen dan tien jaar geleden (63% versus 27%).

‘Over tien jaar een online overzicht voor alle geldzaken op één plek’   

Volgens Nederlanders kan het regelen van geldzaken de komende tien jaar het beste worden vereenvoudigd door (1) een online overzicht op één plek te hebben waarin alle financiële zaken staan en geregeld kunnen worden, (2) het aantal soorten toeslagen/belastingen te verminderen en (3) duidelijkere communicatie vanuit financiële instellingen en de overheid. 27% van de ondervraagden verwacht dat er over tien jaar niet meer met contant geld wordt betaald.   

 Bron: Wijzer in geldzaken