Het gebruik van de individuele studietoeslag voor studenten met een arbeidsbeperking is aanzienlijk lager dan verwacht, blijkt uit onderzoek door de Inspectie SZW. Dat komt onder meer doordat de doelgroep kleiner en moeilijker bereikbaar is dan de doelgroep die voorheen in aanmerking kwam voor de Wajong-studieregeling. Staatssecretaris Van Ark (SZW) kondigde in een brief aan de Kamer aan dat zij in overleg met betrokken partijen de regeling wil aanpassen. Bron Divosa.

Lees meer