Tussen 2015 en eind september 2018 zijn 79 mensen daadwerkelijk op een beschutte werkplek aan de slag gegaan. Het streefcijfer voor 2018 van de dertien Zeeuwse gemeenten was 100 van zulke werkplekken te scheppen, maar zelfs over een periode van drie jaar wordt dat doel niet gehaald. Voor 2019 ligt de lat weer een stuk hoger, blijkt uit de aantallen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs bekend heeft gemaakt. Samen moeten de dertien gemeenten 135 beschutte werkplekken creëren. Lees meer...

Bron: PZC