De kansen op een beschutte werkplek op Walcheren voor mensen die geen gewone baan aan kunnen, nemen af. Bij Orionis Walcheren staan al mensen op een wachtlijst en de groep mensen die beschut werk zoekt, wordt ook nog eens groter. De toegang tot de sociale werkvoorziening is met het ingaan van de Participatiewet gestopt. Ook is het voor jonge gehandicapten lastiger geworden een Wajong-uitkering te krijgen. De regelingen zijn er dus niet meer, maar de doelgroep bestaat nog wel.

De Wet sociale werkvoorziening (WSW) werd samen met de Wet werk en bijstand (Wwb) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) vervangen door één wet: De Participatiewet. 

Advies beschut werk SCW 2017