Van de 410 deelnemers aan het Wageningse vertrouwensexperiment met de bijstand zijn er inmiddels 110 uitgestroomd, laat de gemeente weten in haar derde halfjaarrapportage. Volgens cijfers van de wetenschappelijke begeleiders, heeft de helft van hen betaald werk gevonden. De andere helft van de groep van uitstromers bestaat uit deelnemers die zijn verhuisd, aan een studie zijn begonnen of om overige redenen niet meer uitkeringsgerechtigd zijn. Sinds het begin van het experiment zijn daarnaast slechts 16 deelnemers uit eigen beweging gestopt met het experiment. Uit een meting die de gemeente na 15 maanden experimenteerde uitvoerde, blijkt dat de uitstroom naar werk hoger is binnen de experimenteergroepen dan bij de controlegroep. Lees meer..