Divosa maakt zich zorgen over de groep mensen die de huishoudbegroting niet sluitend krijgt. Het gaat niet langer alleen om huishoudens met een minimuminkomen; gemeenten zien dat steeds meer mensen met een hoger inkomen in de problemen komen. Divosa roept daarom het Rijk en sociale partners op om samen fundamenteler te werken aan het vergroten van de bestaanszekerheid voor alle huishoudtypes en inkomens in de publicatie 'Wanneer rondkomen niet vanzelfsprekend is'.

Bron: Divosa

Download hier de Divosa factsheet "Wanneer rondkomen niet vanzelfsprekend is"

Download hier de Nibud factsheet "Rondkomen en geldproblemen in Nederland 2018"