Meer regels en verplichtingen belemmeren gemeenten om het doel van de Participatiewet te verwezenlijken. Met name de hulp aan werkzoekenden zonder arbeidsbeperking komt hierdoor in de verdrukking. Divosa doet daarom een klemmend beroep op kabinet en Kamer om terughoudend te zijn met nieuwe en aangescherpte voorschriften en om in 2020 een voortvarend begin te maken met reparatie van het participatiebudget. Lees meer...

Bron: Divosa