Orionis Walcheren betaalt de bijstandsuitkering in de laatste week van iedere maand. De betaaldata staan op deze kalender.