Het Leger des Heils Walcheren ondersteunt ook dit jaar weer inwoners van de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere die via Orionis Walcheren een (aanvullende) uitkering hebben. In verband met de COVID19 situatie gaat dat dit jaar anders dan eerder jaren.

U kunt het aanvraagformulier vanaf woensdag 28 oktober 2020 downloaden van de website van het Leger des Heils Walcheren.

 

Heeft u geen computer?

Dan kunt u het formulier ophalen bij de kledingwinkel van het Leger des Heils in Middelburg.

Adres: Het Zwin 1 te Middelburg

Openingstijden: dinsdag en donderdag van 09.30 – 13.30 uur.

 

Inleveren aanvraagformulier

U kunt het aanvraagformulier alleen inleveren in de brievenbus op een van deze locaties:

Vlissingen : Steunpunt/kledingwinkel Leger des Heils, Singel 254/hoek Paul Krugerstraat (locatie i.v.m. Covid19 gesloten) : in de brievenbus
Middelburg : Leger des Heils, Het Zwin 1 : in de brievenbus

De uiterste inleverdatum voor de formulieren (met bijlagen) is vrijdagmiddag 13 november 2020 om 15.30 uur.