Per 1 januari 2022 treden de wijzigingen van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) in. Een belangrijke wijziging is dat gemeenten worden verplicht om een briefadres te geven.

Een briefadres kan worden gegeven als iemand in de gemeente verblijft, maar geen vast woonadres heeft. Vanaf 1 januari 2022 is een gemeente dit wettelijk verplicht. Als er geen briefadresgever beschikbaar is moet de gemeente zelf als briefadresgever optreden. Dat kan bijvoorbeeld het adres van het gemeentehuis zijn.

Er wordt gewerkt aan het actualiseren van de Circulaire briefadres en aan een Handreiking voor het uitvoeren van deze verplichting. Voor 1 januari komen deze documenten beschikbaar. Daarnaast worden webinars voor gemeenten georganiseerd over dit onderwerp.

Bron: Rijksoverheid