Sinds 1 augustus 2021 mogen alle leerlingen meedoen aan extra activiteiten die de school organiseert. Ook als ouders de ouderbijdrage niet betalen. De ouderbijdrage is altijd vrijwillig. Dit  moet duidelijk vermeld staan in de schoolgids en het schoolplan. Dit is wettelijk verplicht. Sommige scholen vragen één bedrag per jaar. Andere scholen vragen juist per activiteit een bijdrage aan de ouders. Scholen mogen altijd een bijdrage aan ouders vragen, zolang de school duidelijk is over de vrijwilligheid van de ouderbijdrage. Ouders die de bijdrage (principieel) niet willen (of kunnen) betalen, hoeven nooit een reden op te geven of inzicht te geven in hun financiële situatie. Alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan alle programma’s en activiteiten die de school aanbiedt. Dit geldt ook voor langdurige extra activiteiten, zoals aanvullend sportaanbod of dans- en muzieklessen en tweetalig onderwijs. De ouderbijdrage wordt steeds vaker gebruikt voor laptops, tablets of andere digitale leermiddelen. Dit is toegestaan. Maar ook hier geldt dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Als het gebruik van een laptop of een iPad verplicht is op school, dan is de ouderbijdrage niet verplicht. Dit betekent dat school vervangend materiaal regelt, als ouders niet willen of kunnen betalen.

Soms wordt van ouders verwacht dat er zelf materiaal wordt aangeschaft. Hierbij gaat het om materialen die meestal wat langer meegaan en eigendom blijven van de ouders. Deze kosten komen in principe altijd voor rekening van ouders en vallen ook niet onder vrijwillige ouderbijdrage. Denk bijvoorbeeld aan:

 • atlas;
 • woordenboek;
 • agenda;
 • rekenmachine;
 • schrift, multomap, pennen, passer;
 • gereedschap;
 • sportkleding;
 • praktijkkleding.

Extra activiteiten

Vrijwel iedere school organiseert naast het verplichte onderwijsprogramma ook extra schoolactiviteiten. Dit zijn activiteiten die meestal geen onderdeel uitmaken van het verplichte lesprogramma. Denk bijvoorbeeld aan:

 • schoolkamp van de bovenbouw;
 • kerstdiner, paasviering en sinterklaas;
 • introductiekamp van de brugklas;
 • bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining;
 • borg van kluisjes en schoolboeken in het voortgezet onderwijs.

Bron: OCO Amsterdam

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/private-bijdragen-in-het-onderwijs

 

Voor onder andere schoolkosten is er op Walcheren het Fonds Cultuur Sport Onderwijs. Ook is soms bijzondere bijstand mogelijk.