Aan de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) is op 1 oktober een einde gekomen. Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen wel een beroep doen op de Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) bij hun gemeente. De uitvoering van de Bbz-regeling is tijdelijk vereenvoudigd, zodat zelfstandigen eenvoudiger aanspraak kunnen maken op financiële steun. Omdat de coronamaatregelen onlangs zijn verlengd, is besloten het vereenvoudigde Bbz ook te verlengen tot 1 april 2022. Aanvragen kan via:

https://www.orioniswalcheren.nl/ondernemers/tijdelijke-regeling-bbz.html