Wat doet de SCW op het moment?

Een indruk van onze activiteiten: We helpen op ons inloopspreekuur momenteel veel mensen met de aanvraag Energietoeslag en de aanvraag voor het gratis dalvrij abonnement van Connexxion (geldt alleen voor Middelburgse cliënten). We adviseerden (met spoed) over de beleidsregels voor Energietoeslag van de  drie Walcherse gemeenten. Ook denken we met Middelburg mee over de Woonzorgvisie voor zover deze visie de cliënten van Orionis en de minima betreft. En de SCW adviseerde op dezelfde wijze over het beleidsplan Weer Thuis Op Walcheren (Beschermd wonen). We overlegden en adviseerden over de Preventievisie Veere. We adviseren en overleggen aan en met gemeente Middelburg over het Beleidskader Bestaanszekerheid, Meedoen naar vermogen en Inburgering. Onlangs hadden we in verband hiermee een gesprek met wethouder J. Louws. Ook zijn we betrokken bij de OV Minimapas van Connexxion die Middelburg in per november beschikbaar stelt aan minima. (Dit betreft een testperiode van een jaar, het succes is afhankelijk van het aantal actieve deelnemers!)
Eerder dit jaar adviseerden we na uitgebreid overleg over de beleidsregel Bijzondere Bijstand Veere. De SCW is blij met het resultaat; de nieuwe regels brengen veel verbeteringen met zich mee. Ook hebben we bij Orionis aangedrongen op een eenvoudiger formulier voor het aanvragen van bijzondere bijstand. Orionis heeft dit ter harte genomen en heeft het aanvraagformulier vereenvoudigd.
Orionis is akkoord gegaan met ons voorstel om vrijwilligers in de bijstand meer te laten houden van hun vrijwilligersvergoeding. Namelijk het voor bijstandsgerechtigden belastingvrije bedrag.*
In oktober is er weer een Klanttevredenheidsonderzoek Orionis gestart, daar heeft de SCW aan meegewerkt (het mede opstellen van de vragen etc.). We hebben periodiek overleg met de directie van Orionis en de diverse afdelingen en de gemeenten. We bezochten op 20 september de Open Dag bij Orionis. We bezochten in oktober de bijeenkomst om de Kwijtscheldingsprocedure van Sabewa te bespreken. In ons overleg d.d. 1 december met algemeen directeur van Orionis Henk Guise hebben we (o.a.) in het bijzonder aandacht gevraagd voor een betere uitleg van en communicatie over de manier waarop inkomsten verrekend worden met de uitkering. Zodat cliënten beter inzicht krijgen over wat ze maandelijks verwachten kunnen. We verwezen naar het voorbeeld van gemeente Groningen. We gaan hier binnenkort verder over praten met de afdeling inkomen. Binnenkort maken we kennis met de nieuwe beleidsambtenaar Team sociaal van gemeente Vlissingen. Ook gaan we praten met gemeente Middelburg en het Volwassenenfonds. Elke week houden we onze spreekuren; dinsdag in de ZB (Infoplaza) Middelburg en woensdag op het SCW kantoor in Vlissingen. De SCW heeft onlangs twee nieuwe leden kunnen aanmelden. Bij de SCW is nog plek voor nieuwe leden/vrijwilligers. Belangstelling? Vul dan het vacatureformulier in. (We zijn blij dat we al diverse reacties mochten ontvangen!)

*Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligers vergoeding in 2023 niet hoger is dan € 190 (in 2022 en 2021: € 180) per maand en € 1.900 (in 2022 en 2021: € 1.800) per jaar.
Bent u jonger dan 27 jaar? Dan kan een vergoeding voor vrijwilligerswerk wél gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Dit hangt af van het soort vergoeding. Vraag dit eerst na bij Orionis.

Bron: Belastingdienst.nl

Gemeenten vragen veel en frequent gegevens op over uitkeringsgerechtigden voor de vaststelling van het recht op bijstand. Dat constateert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar aanleiding van onderzoek naar het Inlichtingenbureau. De AP betwijfelt de noodzaak daarvan. De VNG adviseert gemeenten om zo snel mogelijk te inventariseren hoe de praktijk is binnen de eigen gemeentelijke organisatie en werkt aan ondersteuning daarbij.

In 2021 onderzocht de AP de verwerking van persoonsgegevens door het Inlichtingenbureau (IB). Via het IB koppelen gemeenten veel informatiebronnen om te zorgen voor een efficiënte verstrekking van bijstand, en om bijstandsgerechtigden te controleren in het kader van die verstrekte bijstand. Het viel het AP op dat gemeenten dat vaak maandelijks doen.

De AP is er niet van overtuigd dat het standaard elke maand controleren van alle uitkeringsgerechtigden noodzakelijk is en maakt zich zorgen dat gemeenten mogelijk een grotere inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van uitkeringsgerechtigden dan noodzakelijk is.

Lees meer..

Bron: Divosa

De SCW heeft eind 2021 en begin 2022 vragen gesteld aan Orionis over dit onderwerp.

DISCLAIMER & VERANTWOORDING

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Afbeeldingen (behalve foto's en het SCW logo) op deze website zijn afkomstig van vecteezy.com