Het Rijk keert het budget voor de verhoging van de eenmalige energietoeslag van 800 naar 1300 euro in september uit. Het gaat in totaal om 550 miljoen euro extra bij de septembercirculaire gemeentefonds 2022.

Van dit geld is 500 miljoen euro bedoeld voor de verhoging van de eenmalige energietoeslag met 500 euro per huishouden. De overige 50 miljoen is bedoeld voor uitvoeringskosten die gemeenten moeten maken om het extra bedrag van 500 euro bij huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het bestaansminimum terecht te laten komen.

 

Bron: Binnenlands Bestuur