Wat doet de SCW op het moment?

Een indruk van onze activiteiten: We helpen op ons inloopspreekuur momenteel veel mensen met de aanvraag Energietoeslag en de aanvraag voor het gratis dalvrij abonnement van Connexxion (geldt alleen voor Middelburgse cliënten). We adviseerden (met spoed) over de beleidsregels voor Energietoeslag van de  drie Walcherse gemeenten. Ook denken we met Middelburg mee over de Woonzorgvisie voor zover deze visie de cliënten van Orionis en de minima betreft. En de SCW adviseerde op dezelfde wijze over het beleidsplan Weer Thuis Op Walcheren (Beschermd wonen). We overlegden en adviseerden over de Preventievisie Veere. We adviseren en overleggen aan en met gemeente Middelburg over het Beleidskader Bestaanszekerheid, Meedoen naar vermogen en Inburgering. Onlangs hadden we in verband hiermee een gesprek met wethouder J. Louws. Ook zijn we betrokken bij de OV Minimapas van Connexxion die Middelburg in per november beschikbaar stelt aan minima. (Dit betreft een testperiode van een jaar, het succes is afhankelijk van het aantal actieve deelnemers!)
Eerder dit jaar adviseerden we na uitgebreid overleg over de beleidsregel Bijzondere Bijstand Veere. De SCW is blij met het resultaat; de nieuwe regels brengen veel verbeteringen met zich mee. Ook hebben we bij Orionis aangedrongen op een eenvoudiger formulier voor het aanvragen van bijzondere bijstand. Orionis heeft dit ter harte genomen en heeft het aanvraagformulier vereenvoudigd.
Orionis is akkoord gegaan met ons voorstel om vrijwilligers in de bijstand meer te laten houden van hun vrijwilligersvergoeding. Namelijk het voor bijstandsgerechtigden belastingvrije bedrag.*
In oktober is er weer een Klanttevredenheidsonderzoek Orionis gestart, daar heeft de SCW aan meegewerkt (het mede opstellen van de vragen etc.). We hebben periodiek overleg met de directie van Orionis en de diverse afdelingen en de gemeenten. We bezochten op 20 september de Open Dag bij Orionis. We bezochten in oktober de bijeenkomst om de Kwijtscheldingsprocedure van Sabewa te bespreken. In ons overleg d.d. 1 december met algemeen directeur van Orionis Henk Guise hebben we (o.a.) in het bijzonder aandacht gevraagd voor een betere uitleg van en communicatie over de manier waarop inkomsten verrekend worden met de uitkering. Zodat cliënten beter inzicht krijgen over wat ze maandelijks verwachten kunnen. We verwezen naar het voorbeeld van gemeente Groningen. We gaan hier binnenkort verder over praten met de afdeling inkomen. Binnenkort maken we kennis met de nieuwe beleidsambtenaar Team sociaal van gemeente Vlissingen. Ook gaan we praten met gemeente Middelburg en het Volwassenenfonds. Elke week houden we onze spreekuren; dinsdag in de ZB (Infoplaza) Middelburg en woensdag op het SCW kantoor in Vlissingen. De SCW heeft onlangs twee nieuwe leden kunnen aanmelden. Bij de SCW is nog plek voor nieuwe leden/vrijwilligers. Belangstelling? Vul dan het vacatureformulier in. (We zijn blij dat we al diverse reacties mochten ontvangen!)

*Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligers vergoeding in 2023 niet hoger is dan € 190 (in 2022 en 2021: € 180) per maand en € 1.900 (in 2022 en 2021: € 1.800) per jaar.
Bent u jonger dan 27 jaar? Dan kan een vergoeding voor vrijwilligerswerk wél gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Dit hangt af van het soort vergoeding. Vraag dit eerst na bij Orionis.

Bron: Belastingdienst.nl

Wat is de Collectieve Zorgverzekering Gemeenten?

De Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG) is een zorgverzekering die Orionis Walcheren (de Walcherse gemeenten) samen met verzekeraar CZ aanbiedt. De verzekering is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Het maakt niet uit of u een uitkering of salaris heeft.

Met de CZG krijgt u:

 • korting op de premie van de aanvullende verzekering
 • een uitgebreide dekking van ziektekosten.

Aanvullende verzekering

Het is een goed idee om ieder jaar te kijken welke verzekering het beste bij u past. Zo zorgt u ervoor dat u verzekerd bent voor de dingen die u nodig hebt. U kunt daar de keuzehulp van Gezond Verzekerd voor gebruiken.

Inwoners van de gemeente Middelburg en gemeente Veere kunnen vanaf 2023 kiezen uit 3 verschillende aanvullende verzekeringen:

 • Gemeente Start
 • Gemeente Extra (= nieuw)
 • Gemeente Extra uitgebreid     

Inwoners van de gemeente Vlissingen kunnen kiezen uit twee aanvullende verzekeringen:

 • gemeenten Start
 • gemeenten Extra uitgebreid

Hoogte van de premie in 2023

  Vlissingen Middelburg Veere
Basisverzekering + Gemeenten Start € 151,73  152,73 € 152,73
Basisverzekering + Gemeente Extra     N.V.T. € 156,94 € 156,94
Basisverzekering + Gemeente Extra Uitgebreid € 172,70 € 160,70 € 160,70

Voorwaarden

U kunt deze verzekering afsluiten als u

 • in de gemeente Middelburg, Veere of Vlissingen woont en
 • een laag inkomen heeft en weinig of geen vermogen heeft.

Bij een laag inkomen gaan we uit van het sociaal minimum. Het sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. Het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. Het hangt bijvoorbeeld af van uw leeftijd en leefsituatie. Klik hier om naar de pagina met alle bedragen te gaan.

 In de tabel hieronder staat het percentage van het sociaal minimum per gemeente.

Vlissingen 110%
Middelburg 130%
Veere 130%

Eigen risico: dit kunt u ook in termijnen betalen

U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en zorg gebruikt het basispakket. In 2023 is het eigen risico € 385. U betaalt dus zelf de eerste € 385. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten.  Verwacht u zorgkosten te maken en betaalt u het eigen risico van € 385 liever niet in één keer? U kunt dan via CZ het bedrag in 10 termijnen betalen

U betaalt dan van maart t/m december aan CZ € 38,50 per maand, óók als u nog geen zorgkosten hebt gemaakt. Maakt u het eigen risico niet op? Dan krijgt u van CZ het bedrag dat u teveel heeft betaald vóór 1 april van het volgende jaar gewoon terug.

Wilt u volgend jaar het eigen risico in 10 termijnen betalen? Meldt u zich dan vóór 1 februari 2023 hiervoor aan bij CZ.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze verzekering via de website www.gezondverzekerd.nl. Ook als u nog niet verzekerd bent bij CZ. 

Bent u van plan over te stappen van zorgverzekeraar of wilt u uw polis veranderen? Dan moet u dat voor 1 januari doen.

Heeft u al de CZG en wilt u niets veranderen? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt vanzelf uw nieuwe polis. 

Betalen premie

 • Heeft u een uitkering van Orionis Walcheren? Dan betaalt u de premie via uw uitkering (bedrag premie wordt ingehouden op uw uitkering).
 • Heeft u geen uitkering van Orionis Walcheren? Dan betaalt u de premie via automatische incasso.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen over de aanvullende verzekeringen? Dan kunt u daarvoor naar het Servicekantoor van CZ, Langeviele 82 in Middelburg. U kunt ook bellen met het CZ. Het telefoonnummer is 088-555 77 77.

Voor uitleg en/of hulp bij uw aanvraag kunt u terecht bij de Sociale Cliëntenraad Walcheren.

DISCLAIMER & VERANTWOORDING

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Afbeeldingen (behalve foto's en het SCW logo) op deze website zijn afkomstig van vecteezy.com