Gemeente Veere heeft na advisering van de SCW een nieuwe beleidsregel bijzondere bijstand aangenomen. Veel adviezen van de SCW zijn daarin overgenomen. Er is intensief overleg geweest tussen de gemeente en de SCW, we hebben samen hard gewerkt aan een goede uitkomst. Al konden we niet op alle punten tot overeenstemming komen; de sfeer was constructief. We zijn blij met dit resultaat.

Lees hier de raadsmemo.

Lees hier de beleidsregel.

 

De bijzondere bijstand valt onder de minimaregelingen die door Orionis Walcheren worden uitgevoerd. Deze minimaregeling staat in de Participatiewet maar is er ook voor werkenden en anderen met een laag inkomen.

 

Het is fijn voor de inwoners van Walcheren dat er bij verbetering in beleid, aansluiting wordt gezocht. De bijzondere bijstand regels in Veere en Midelburg sluiten op veel punten op elkaar aan. (Al zien we voor Middelburg met name voor de regeling voor chronisch zieken nog verbetermogelijkheden, die hebben we ook naar voren gebracht.) We hopen op en zullen ons blijven inzetten voor een verbetering van de minimaregelingen in Vlissingen - met name verhoging van de inkomensgrenzen. De SCW heeft begrip voor de artikel 12 situatie van Vlissingen maar met name kwetsbare inwoners moeten -als eerste- profiteren van vooruitgang die wordt geboekt.

Wat is er - onder meer - veranderd voor de Veerse inwoners?

Voor de meeste kosten gaat Veere/Orionis voortaan uit van een inkomensgrens van 130% van de bijstandsnorm (punt SCW). Dat was 110%.

De bijstandsnorm is een bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te kunnen leven. (ook wel het "wettelijk sociaal minimum", dat is 70% van het minimumloon.)

Inwoners die kinderen hebben die naar school gaan, kunnen bijvoorbeeld voortaan een bijdrage vragen voor:

  • een computer of laptop (punt SCW)
  • een fiets en huiswerkbegeleiding (punt SCW)
  • schoolkosten voor 16- en 17-jarigen zoals boeken, werkkleding en gereedschap

Verder kunt u ook bijzondere bijstand aanvragen voor aanvullende medische kosten zoals bijvoorbeeld tandartskosten (punt SCW). Op deze pagina van Orionis Walcheren kunt u meer lezen over bijzondere bijstand en hoe u die aanvraagt.

Chronisch zieken en gehandicapten

Ook de hoogte van de bijdrage chronisch zieken en gehandicapten is verhoogd. Dit is nu € 250,-. Dat was €180,-. En voortaan kunt u de bijdrage 1x per kalender jaar aanvragen. Dit was eerst 1x per 12 maanden. (punt SCW) (U mag nu dus zelf het moment in het kalenderjaar kiezen en hoeft geen 12 maanden te wachten). Let op; de chronisch zieken bijdrage wordt vanaf nu wél verrekend met die van het UWV.

Meer informatie over de bijdrage voor chronisch zieken en gehandicapten kunt u hier lezen.

Duurzame gebruiksgoederen

Ook de laptop valt vanaf nu onder een duurzaam gebruiksgoed. Daarom kan men, onder voorwaarden, hiervoor bijzondere bijstand krijgen. (gevolg van gerechtelijke uitspraak)

Meer houvast inwoners

Er is een aantal artikelen toegevoegd die eerder onder de noemer ‘Maatwerk’ werden uitgevoerd (maar in de ervaring van de SCW gebeurde het dan te vaak niet). Nu zijn ze expliciet benoemd dat geeft meer houvast en duideijkheid voor inwoners (punt SCW). (En in de ervaring van de SCW; veel vaker een betere uitkomst.) In deze artikelen wordt onder meer geregeld:

  • Kosten voor de babyuitzet
  • Kosten in verband met verhuizing
  • Doorbetaling van vaste lasten
  • De eigen bijdrage juridische ondersteuning
  • Uitvaartkosten

Heb je hulp, meer informatie en/of advies nodig? Neem gerust contact met ons op. Klik hier.