Op 27 september is er geen spreekuur op de woensdagmiddag ivm overleg.

Daarna zijn onze spreekuren weer volgens schema. Heeft u een vraag bel, app of mail gerust!

De Tweede Kamer deed één dag voor de kabinetsval een aantal uitspraken over betere arbeidsmarktkansen voor mensen die wat extra ondersteuning nodig hebben. Die uitspraken en aangenomen moties zijn belangrijk en verdienen in de komende tijd een vervolg. Hieronder een overzicht van wat er werd besproken.

In het kader van de instelling van het Klimaatfonds steunde een grote meerderheid van de Tweede Kamer een motie van Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Caroline van der Plas (BBB). Daarin komen zij, in het kader van de energietransitie, met voorstellen voor het ontwikkelen en trainen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Ook in het kader van de Participatiewet zijn ontwikkelingen te melden. Hilde Palland (CDA) en Bart van Kent (SP) dienden namelijk een motie in naar aanleiding van het onderzoeksrapport van Berenschot over de toekomst van de sociale infrastructuur. In dat rapport schetst Berenschot drie toekomstscenario’s voor sociaal ontwikkelbedrijven. De motie van Palland en Van Kent, die unaniem werd aangenomen, draagt de regering op om bij de beoordeling van die toekomstscenario’s de visie uit de initiatiefnota  ‘Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf’ te betrekken. Daarmee geven ze dus richting aan de weging van de verschillende scenario’s.

Er werden ook twee moties ingediend die zich richten op het stimuleren van werkgevers om meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Léon de Jong (PVV) kreeg steun voor zijn verzoek om in kaart te brengen tegen welke belemmeringen welwillende werkgevers aanlopen. Hij wil maatregelen nemen om die belemmeringen te verminderen.

 

Tenslotte riep Sjoerd Warmerdam (D66) in een motie op om de toegang tot scholing voor mensen in de Participatiewet te verbeteren. Dat wil hij doen door de regionale arbeidsmarktdienstverlening, het re-integratiebeleid en het Leven Lang Ontwikkelen-beleid beter op elkaar af te stemmen. Ook deze motie kreeg steun van de Kamer.

 

Bron: CEDRIS.

DISCLAIMER & VERANTWOORDING

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Afbeeldingen (behalve foto's en het SCW logo) op deze website zijn afkomstig van vecteezy.com