Gemeente Veere heeft na advisering van de SCW een nieuwe beleidsregel bijzondere bijstand aangenomen. Veel adviezen van de SCW zijn daarin overgenomen. Er is intensief overleg geweest tussen de gemeente en de SCW, we hebben samen hard gewerkt aan een goede uitkomst. Al konden we niet op alle punten tot overeenstemming komen; de sfeer was constructief. We zijn blij met dit resultaat.

Lees hier de raadsmemo.

Lees hier de beleidsregel.

 

De bijzondere bijstand valt onder de minimaregelingen die door Orionis Walcheren worden uitgevoerd. Deze minimaregeling staat in de Participatiewet maar is er ook voor werkenden en anderen met een laag inkomen.

 

Het is fijn voor de inwoners van Walcheren dat er bij verbetering in beleid, aansluiting wordt gezocht. De bijzondere bijstand regels in Veere en Midelburg sluiten op veel punten op elkaar aan. (Al zien we voor Middelburg met name voor de regeling voor chronisch zieken nog verbetermogelijkheden, die hebben we ook naar voren gebracht.) We hopen op en zullen ons blijven inzetten voor een verbetering van de minimaregelingen in Vlissingen - met name verhoging van de inkomensgrenzen. De SCW heeft begrip voor de artikel 12 situatie van Vlissingen maar met name kwetsbare inwoners moeten -als eerste- profiteren van vooruitgang die wordt geboekt.

Wat is er - onder meer - veranderd voor de Veerse inwoners?

Voor de meeste kosten gaat Veere/Orionis voortaan uit van een inkomensgrens van 130% van de bijstandsnorm (punt SCW). Dat was 110%.

De bijstandsnorm is een bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te kunnen leven. (ook wel het "wettelijk sociaal minimum", dat is 70% van het minimumloon.)

Inwoners die kinderen hebben die naar school gaan, kunnen bijvoorbeeld voortaan een bijdrage vragen voor:

  • een computer of laptop (punt SCW)
  • een fiets en huiswerkbegeleiding (punt SCW)
  • schoolkosten voor 16- en 17-jarigen zoals boeken, werkkleding en gereedschap

Verder kunt u ook bijzondere bijstand aanvragen voor aanvullende medische kosten zoals bijvoorbeeld tandartskosten (punt SCW). Op deze pagina van Orionis Walcheren kunt u meer lezen over bijzondere bijstand en hoe u die aanvraagt.

Chronisch zieken en gehandicapten

Ook de hoogte van de bijdrage chronisch zieken en gehandicapten is verhoogd. Dit is nu € 250,-. Dat was €180,-. En voortaan kunt u de bijdrage 1x per kalender jaar aanvragen. Dit was eerst 1x per 12 maanden. (punt SCW) (U mag nu dus zelf het moment in het kalenderjaar kiezen en hoeft geen 12 maanden te wachten). Let op; de chronisch zieken bijdrage wordt vanaf nu wél verrekend met die van het UWV.

Meer informatie over de bijdrage voor chronisch zieken en gehandicapten kunt u hier lezen.

Duurzame gebruiksgoederen

Ook de laptop valt vanaf nu onder een duurzaam gebruiksgoed. Daarom kan men, onder voorwaarden, hiervoor bijzondere bijstand krijgen. (gevolg van gerechtelijke uitspraak)

Meer houvast inwoners

Er is een aantal artikelen toegevoegd die eerder onder de noemer ‘Maatwerk’ werden uitgevoerd (maar in de ervaring van de SCW gebeurde het dan te vaak niet). Nu zijn ze expliciet benoemd dat geeft meer houvast en duideijkheid voor inwoners (punt SCW). (En in de ervaring van de SCW; veel vaker een betere uitkomst.) In deze artikelen wordt onder meer geregeld:

  • Kosten voor de babyuitzet
  • Kosten in verband met verhuizing
  • Doorbetaling van vaste lasten
  • De eigen bijdrage juridische ondersteuning
  • Uitvaartkosten

Heb je hulp, meer informatie en/of advies nodig? Neem gerust contact met ons op. Klik hier.

Woont u in de gemeente Middelburg of gemeente Veere en heeft u in 2022 de eenmalige energietoeslag gekregen? Dan krijgt u uiterlijk 3 mei een nabetaling van € 500,-. Dit is een besluit van de gemeenten Middelburg en Veere.

Orionis betaalt dit automatisch aan iedereen die in Middelburg of Veere woont en recht heeft op de toeslag. Zij sturen u dan ook een brief met het besluit.

Let op: Dit bedrag wordt verrekend met de energietoeslag 2023.

Energietoeslag 2023

Ook in 2023 komt er een energietoeslag, maar het is nog niet bekend wanneer u deze aan kunt vragen. De Rijksoverheid werkt nog aan de wet die daarvoor nodig is. De verwachting dat de nieuwe wet in de zomer van 2023 klaar is. 

Inwoners van de gemeente Vlissingen kunnen de energietoeslag aanvragen zodra de nieuwe wet klaar is.

 

Eenvoudig uitgelegd door STEFFIE:

Je hebt het vast al wel gemerkt: de prijs voor gas en stroom is hoog geworden. De overheid gaat ons nu helpen met een prijsplafond. Hoe werkt dat eigenlijk en wat heb je eraan?

Prijsplafond

Een prijsplafond betekent dat er een vaste prijs is tot een bepaalde grens. In dit geval tot een bepaalde hoeveelheid gas en stroom die je gebruikt.

Hoeveel gas en stroom?

De overheid heeft de grens voor gas vastgesteld op 1200 m³ (kubieke meter) en voor stroom op 2900 kWh (kiloWatt-uur). Dat is het gebruik van een gemiddeld gezin.

Vaste prijs

Tot 1200 m³ gas is de prijs €1,45 per m³. En tot 2900 kWh stroom is de prijs €0,40 per kWh. Dat is de maximumprijs voor iedereen. Als je op dit moment een lagere prijs betaalt, blijft die gewoon gelden.

Boven het plafond

Verbruik je meer gas en stroom dan het plafond, dan betaal je de marktprijs. Dus als de prijzen nog verder stijgen, betaal je boven het plafond die hogere prijzen. Lees meer...

 

Bron Website Steffie

https://nieuws.steffie.nl/nieuws/wat-heb-je-aan-een-prijsplafond-.html

https://energie.steffie.nl/nl/