De SCW neemt jouw privacy uiterst serieus en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van (potentiële) leden, relaties en bezoekers. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt. De SCW is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Verwerking van persoonsgegevens
De SCW verwerkt persoonsgegevens via telefoon, (online) contactformulieren, (online) aanmeldformulieren, mail, bij bezoek aan het inloopspreekuur, bij lidmaatschap van de SCW en op andere manieren. Wij gebruiken de gegevens om je hulp, advies en informatie te geven op jouw verzoek en om antwoord te geven op jouw vragen. Via e-mail, telefoon of tijdens het inloopspreekuur. Of als je (potentieel) SCW lid bent om contact met je te hebben. En om ervoor te zorgen dat wanneer je SCW lid bent aan jou je onkostenvergoeding kan worden overgemaakt.  

De SCW bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de eerder genoemde doelen te realiseren. De SCW vernietigt de persoonsgegevens na het verlopen van de bewaartermijn.

Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 1 jaar na het vervallen van het doel verwijderen wij jouw gegevens, tenzij er een langere wettelijke bewaarplicht op rust of jij toestemming hebt gegeven voor langere verwerking.

Gegevens die jij in vertrouwen deelt, mogen alleen met jouw toestemming verwerkt of verder gedeeld worden. Jouw gegevens stellen wij niet beschikbaar aan derden, tenzij jij daarvoor toestemming geeft. Jouw gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt. Leden van de SCW zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

De SCW heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maken wij op onze website tijdens het versturen van contact- en aanmeldformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding.
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jouw ontvangen hebben. Voor vragen neem je contact via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wij beveiligen onze PC's met een wachtwoord, firewall, virusscanner en anti-malware software. Met onze webhost is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Cookies:
Deze website gebruikt de fucntionele cookies. Zij worden verwijderd wanneer de website wordt verlaten.

De SCW gebruikt Matomo voor website analyse. Bezoekersgegevens zijn geanonimiseerd. 

De SCW houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18 februari 2021.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website(s) van de SCW zijn verbonden. De SCW aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.

Kwijtschelding

Indien de SCW voor u op uw verzoek kwijtschelding aanvraagt van de gemeentelijke en waterschapsbelasting via Sabewa (digitale aanvraag) worden van u de volgende gegevens gevraagd:

-Burgerservicenummer
-Voorletter(s)
-Tussenvoegsel
-Achternaam/-namen
-Geslacht
-Straatnaam
-Huisnummer
-Huisletter
-Huisnummertoevoeging
-Postcode
-Woonplaats
-Telefoonnummer
-E-mailadres (niet strikt noodzakelijk)

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de aanvraag. Voor gebruik van deze gegevens met het doel kwijtschelding voor u aan te vragen, vragen wij dan uw toestemming. Na gebruik van de gegevens voor de digitale kwijtscheldingsaanvraag, worden deze door u aangeleverde gegevens -als zij schriftelijk werden aangeleverd- direct vernietigd door de SCW.