Bijzondere bijstand aanvragen - laat u niet tegenhouden door telefonische afwijzing !

Als gevolg van de Beleidsregel Bijzondere bijstand die in augustus 2015 van kracht werd op Walcheren, is het moeilijker geworden bijzondere bijstand te krijgen voor met name medische kosten. Denk bijvoorbeeld aan meerkosten. Het is echter niet onmogelijk ! Wanneer u bij Orionis telefonisch informeert en u krijgt te horen dat u geen recht heeft op bijzondere bijstand, vraag het dan toch aan via een formulier (vraag het KCC om u dit formulier toch toe te sturen) of via het digitale loket op de website van Orionis.

De nieuwe Beleidsregel Bijzondere bijstand legt de nadruk op individueel maatwerk. Het is belangrijk dat u de kans krijgt om uw persoonlijke situatie en reden voor de aanvraag goed uit te leggen. Dit kunt u via uw aanvraag doen. Laat u daarom niet tegenhouden door een afwijzing via de telefoon. Een telefonisch antwoord is geen beschikking !

 

Als u in de problemen komt door kostenstapeling (door meerdere eigen bijdragen) kunt u bijvoorbeeld wel degelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Ook andere persoonlijke (individuele) omstandigheden kunnen de doorslag geven bij een aanvraag bijzondere bijstand. Niet alleen als het gaat om medische kosten. Vraag dus vooral wél aan via een formulier. Leg uw situatie en reden voor aanvraag uit. Mocht u vervolgens een afwijzing ontvangen op uw aanvraag dan heeft u de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen.

 

Als u bij uw aanvraag of uw bezwaarschrift hulp nodig heeft dan kunt u terecht bij de Sociale Cliëntenraad Walcheren.