Gemeenten dringen er bij de Tweede Kamer op aan om de bestaanszekerheid van ‘werkende armen’ structureel te verbeteren. In het position paper 'Gemeenten: een toekomst zonder werkende armen', waaraan Divosa een  inhoudelijke bijdrage leverde, doet de VNG acht concrete voorstellen medewerking vragen van gemeenten, Rijk en werkgevers. Bestaanszekerheid is meer dan voldoende inkomen om van rond te komen, vinden VNG en Divosa. Ook moeten de vaste lasten in verhouding staan tot de inkomsten en moeten mensen in staat zijn gezonde financiële keuzes te maken. Wanneer dit (tijdelijk) niet lukt, vinden gemeenten dat mensen moeten kunnen rekenen op hulp om het (financiële) leven weer op de rit te krijgen en te houden. Er worden acht maatregelen voorgesteld.

Lees verder...

Bron: Divosa