Mensen die een verkeersboete echt niet kunnen betalen, mogen niet extra worden gestraft met forse verhogingen. Dat vinden Kamerleden Rens Raemakers (D66) en René Peters (CDA). Zij pleiten in een motie voor een ‘noodstop-procedure’ waarbij gelijktijdig schuldhulpverlening wordt opgestart. Volgende week stemt de Kamer over de motie. Volgens de Kamerleden heeft 83% van de mensen die na de tweede verhoging de boete nog steeds niet betalen financiële problemen. De kamerleden vinden dat je deze mensen beter actief kunt schuldhulp kunt aanbieden dan hen nog hogere kosten in rekening te brengen.

Lees meer..

Bron: Divosa