Op Walcheren kunnen minima gebruik maken van de Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG). De zorgverzekeraar is CZ. De gemeente draagt bij in de kosten van de premie. Ontvang je een uitkering van Orionis Walcheren? Dan betaalt Orionis de premie via de uitkering direct aan CZ. 

De premie van de CZG kun je vinden op gezondverzekerd.nl Je kunt je daar ook aanmelden voor deze verzekering. Je vindt ook informatie over de CZG en de voorwaarden die daarvoor gelden op de website van Orionis Walcheren. Heb je vragen of hulp nodig? Neem gerust contact op met de Sociale Cliëntenraad Walcheren.