Let op: Neem bij een erfenis altijd contact op met Orionis en meld een (aanstaande) erfenis via het wijzigingsformulier om problemen te voorkomen.

Wat is de startdatum van een aanspraak op een erfenis?
Een aanspraak ontstaat op de dag van overlijden van de ouder. Dat betekent nog niet dat dit onmiddellijk effect heeft voor een kind dat bijstandsgerechtigd is. Want het afwikkelen van een erfenis kost  tijd. Zodra de erfenis wordt uitbetaald, komt de gemeente in actie en vordert de verleende bijstand terug vanaf datum overlijden van de ouder. Dat de erfenis de vorm heeft van een geldvordering doet niets af aan het hebben van een aanspraak. Zodra uit die vordering middelen beschikbaar komen, kan de gemeente tot terugvordering overgaan. De Participatiewet voorziet in artikel 58 eerste lid onder f over een specifieke grond om tot terugvordering over te gaan zodra over de middelen kan worden beschikt. Lees meer... 

Bron: Stimulansz

 

Lees ook: 

https://www.plusonline.nl/erven-en-schenken/bijstand-en-erfenis

https://www.plusonline.nl/erven-en-schenken/erfenis-ontvangen-de-bijstand-erft-graag-mee

 

En: 
U bent alleenstaande en u hebt een vermogen van € 3.000,-. Dat is onder de grens van € 6.120,- voor een alleenstaande (norm 2019). U krijgt een uitkering. Na een jaar hebt u de € 3.000,- opgemaakt aan een nieuwe wasmachine, kleding en een vakantie.

Dan krijgt u een erfenis van € 5.000,-. Uw inkomensconsulent telt uw oorspronkelijke vermogen van € 3.000,- hierbij op. Uw totale vermogen wordt nu officieel vastgesteld op € 8.000,-. Omdat dit boven de vermogensgrens uitkomt, wordt uw uitkering beëindigd, ook al hebt u die eerste € 3.000,- al opgemaakt.


Wanneer krijgt u weer recht op een uitkering?
Dat hangt af van hoe lang u van het geld kunt leven. In dit voorbeeld gaat het om een bedrag van € 1.880,- waar u eerst van moet leven (€ 8.000,- minus € 6.120,-). Dit bedrag moet u met beleid uitgeven. U mag per maand maximaal anderhalf keer de bijstandsnorm uitgeven.
Kreeg u bijvoorbeeld een uitkering van € 800,-, dan mag u elke maand niet meer dan € 1.200,- uitgeven. U kunt dus na ongeveer anderhalve maand weer een uitkering aanvragen. Als u in die periode tenminste geen andere inkomsten hebt gehad.

 

Ik heb een bijstandsuitkering. Mag ik een erfenis weigeren?
Nee, u mag een erfenis over het algemeen niet weigeren. Dat kan alleen in bepaalde gevallen, zoals een ernstig verstoorde relatie met degene van wie u de erfenis krijgt (vraag na bij Orionis en vraag om bevesiging van het antwoord op schrift of in mail) of als u een schuld erft. 

Krijgt u een IOAW-uitkering? Dan heeft een erfenis geen invloed op uw uitkering.