Heeft u hulp of ondersteuning nodig in het dagelijks leven? En praat u hierover met een wijkteam, de gemeente of een andere instantie? Het helpt als er iemand met u meedenkt. Bijvoorbeeld uw partner of een vriend, familielid of buurtgenoot. U kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO) inschakelen. Twee mensen weten meer dan een. En zo’n OCO kan helpen duidelijk maken wat belangrijk is voor u.

Het recht op OCO is vastgelegd in de wet. Namelijk in de WMO. Maar een OCO is er niet alleen voor WMO zaken. OCO richt zich op alle levensgebieden. U moet ook een keuze hebben. Als het niet klikt met een OCO, dan mag u vragen om iemand anders. Verder is het belangrijk dat de OCO onafhankelijk is.

Hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner is altijd gratis. Bij het regelen van hulp of ondersteuning kan hij of zij:

helpen om uw vragen en wensen op een rijtje te zetten
gesprekken helpen voorbereiden
meegaan naar gesprekken
meedenken over afspraken over de hulp die u krijgt
meedenken als u er niet uit komt met een organisatie

U kunt ook én iemand uit uw eigen omgeving én een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen om mee te denken.

Iedere inwoner mag gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Onafhankelijke cliëntondersteuning is voor alle leeftijden en richt zich op alle levensgebieden. U kunt contact opnemen met uw gemeente als u een beroep wil doen op OCO.