Bereid je goed voor op het gesprek

 • Neem een goede vriend, kennis of familielid die jou kan ondersteunen (vertrouwenspersoon) mee naar de gesprekken met de casemanager.
 • Schrijf alles op wat er wordt gezegd.
 • Je mag het (telefoon)gesprek opnemen. Let op: je mag de opnames niet verspreiden via internet, sociale media of op een andere manier.
 • Zeg geen dingen toe zonder na te denken.

Tips voor tijdens het gesprek

 • Vraag om toelichting. Wat is het doel van de plaatsing? Gaat het om een tegenprestatie, een participatieplaats of een ander traject?
  Stel vragen:
 • Waarom is dit de beste oplossing? Hoe lang gaat dit duren? Waarom is dit maatwerk?
 • Wordt er voldoende rekening gehouden met jouw persoonlijke omstandigheden? Denk aan gezondheid, duur werkloosheid, opleidingen en ervaringen.
 • Is het niet eigenlijk gewoon werk waar anderen wél voor betaald krijgen?
 • Kom je in aanmerking voor de bijverdienregeling of een premie? Krijg je een reiskostenvergoeding?
 • Krijg je recht op verlof/vakantie?
 • Krijg je gelegenheid om te solliciteren of moet dat in ‘eigen’ tijd?

Voordat je bezwaar aantekent

 • Vraag eerst om bedenktijd. Weiger niet meteen de beslissing van de gemeente, want dan kun je een straf opgelegd krijgen.
 • Vraag om het besluit op papier zodat je in bezwaar kunt gaan.
 • Ben je het niet eens met het aangeboden traject? Dan kun je actie ondernemen.
 • Maak bezwaar tegen de inhoud: waarom is het voorstel van de gemeente niet goed voor jou, gezien jouw omstandigheden?
 • Ga zo nodig onder protest aan het werk, terwijl je het bezwaar afwacht. De rechter toetst pas achteraf en dan moet er eerst bezwaar zijn ingediend!
 • Bezwaar maken kan bij elke stap als de gemeente zich niet aan de regels houdt.

 

Je privacy en je gegevens:

Je hebt recht op:

 • bekijken van je persoonsgegevens
 • bekijken van je klantdossier
 • om gegevens te laten wissen