Sociale Cliëntenraad Walcheren

Fonds cultuur, sport en onderwijs 29 april 2015
Resultaat advies SCW: rentepercentage Kredietbank voor de helft vergoed aan cliënt 19 mei 2017
Rentetarief Kredietbank Walcheren 19 januari 2018
SCW helpt bij kwijtschelding aanvragen Sabewa 2018 04 februari 2018
Jaarverslag SCW 2017 30 augustus 2018
Minimaregelingen; ook als je werkt ! 16 oktober 2018