Een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zorgt ervoor dat werken in de bijstand in sommige gevallen lonender wordt.

De Centrale Raad van Beroep heeft in een uitspraak van 24 augustus bepaald dat bij een uitkeringsgerechtigde die bijstand ontvangt, en die daarnaast inkomsten heeft, eerst moet worden gekeken hoe hoog dat inkomen wordt na aftrek van een genoten inkomensvrijlating. Als het resultaat van die berekening lager uitvalt dan de toepasselijke bijstandsnorm, blijft een recht op, aanvullende, bijstand bestaan.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) benadrukt vooral de nadelige effecten van de uitspraak.
Maar  zo stelt André Moerman van LOSR / Sociaal Werk Nederland: 'De VNG had ook kunnen zeggen: hierdoor wordt werken in de bijstand lonender en kunnen we mensen langer ondersteunen.'

De Sociale Cliëntenraad Walcheren heeft bij Orionis aandacht gevraagd voor de uitspraak van de CRvB en de gevolgen.

Bron: Binnenlands Bestuur / VNG / Rechtspraak.nl