Rentetarief Kredietbank Walcheren

April 2017: Naar aanleiding van advies van de Sociale Cliëntenraad Walcheren over de rente (9,4%) bij leningen van de kredietbank heeft het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren besloten:

1. Om bij door Kredietbank Walcheren te verstrekken leningen als regel te hanteren: de marktrente ING min 1,7%. Het huidige rentepercentage is en blijft daarmee vooralsnog 9,4% (marktrente ING = 11,1 – 1,7);
2. Om 50% van dit rentepercentage te doen vergoeden door gemeenten;
3. Een onderzoek te doen naar voor-en nadelen van het wijzigen van leningverstrekking in een verstrekking om niet, en om dit onderzoek te betrekken in de bredere, nog op te starten discussie over het minimabeleid.

De Sociale Cliëntenraad Walcheren is blij met deze uitkomst.
Lees hier de nota van het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren.

UPDATE: Per 2018 is de rente verlaagd naar 4,4%.