Opinie: De schandalige bijstandsaffaire komt eraan

Streng maar Onrechtvaardig:

Vlak voor Kerst publiceerde Trudie Knijn met co-auteurs de bundel Streng maar Onrechtvaardig. Op basis van eigen onderzoek en studies van vele wetenschappers die de afgelopen jaren de effecten van de Participatiewet onderzochten, concludeerden ze dat de bijstand onder deze wet onrechtvaardig en bovenmatig streng is. De beslissing van de gemeente is een logisch gevolg van de Participatiewet die gebaseerd is op wantrouwen, op het zoveel mogelijk beperken van degenen die al niets hebben, op het principe ‘voor wat hoort wat’ zodat mensen gedwongen worden zinloze activiteiten te verrichten en waardeloze trainingen te volgen in ruil voor hun uitkering, op het achterhouden van informatie zodat mensen hun rechten niet kennen.(...)

Rechters kijken net als bij de toeslagenaffaire niet naar redelijkheid en billijkheid, maar naar de letter van de wet. Net als bij de toeslagenaffaire gaat ook hier de bestuursrechter niet vrijuit.

(..) Uitspraken van bestuursrechters moeten opnieuw bezien worden. Ten slotte, een stevige cultuuromslag bij sociale diensten moet het mogelijk maken weer de mens achter de bijstandsgerechtigde te zien met zijn of haar potentie, beperkingen en hulpbehoeften in plaats van een te wantrouwen misbruiker.

Lees meer..

Bron: Volkskrant/Trudie Knijn

Trudie Knijn is emeritus hoogleraar sociale wetenschappen en vrijwilliger Steunpunt Vluchtelingen De Bilt.